Skip to main content

Karl, císař Rakouska-Uherska

Císař Rakousko-Uherska z habsburské rodiny, který vládl v letech 1916-1918. Syn arcivévodu Ota a Marina ze Saska. G .: od 21. října. 1911 Zita, dcera vévoda Roberta z Bourbon-Parmy (nar. 1892, zemřel 1989). 17. srpna 1887, mysl. 1. dubna 1922 Karl získal vynikající vzdělání a byl nejlépe připraven pro roli monarchy. Bohužel se však bohužel dostal do stavu, který se zhroutil a zažil těžkou vnitřní krizi. Zkoušel marně, aby ho zachránil. Ale aniž by měl silnou vůli nebo uznanou autoritu, byl bezmocný, aby zabránil katastrofě. Po porážce v první světové válce se říše zhroutila. Karl, který se odmítl formálně vzdát, musel opustit zemi a přestěhovat se do Švýcarska. On však neakceptoval vyhoštění a dvakrát v roce 1921, s pomocí svých příznivců, se pokusil získat i maďarskou korunu. Ale povstání bylo rozdrceno a Karl byl zajat. Na naléhání zemí dohody byl deportován na Madeiru, kde zemřel následující rok.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.