Skip to main content

KAR, Marcus Aurelius

Římský císař v letech 282-283. Rod. cca. 222, s. 283 Auto bylo původně z Narbonne Gaul (Eutropius: 9; 18). Prošel všemi úrovněmi civilních a vojenských míst. Císař Probus jmenoval jej pretoriánský prefekt a v této pozici získal lásku vojáky, že po vraždě vzorku vypadal jako jediný hodný císařské moci. Poté, co Car přijal, rozhodl se pokračovat v kampani proti Peršanům, kterou začal jeho předchůdce. Jeho děti Karin a Numerian, oznámil Caesars, s Karinou instruoval chránit Galii a Numerian se s ním vzal na východ. Podél cesty, Kar způsobil porazit Sarmatians a válku s Peršany, snadno zvládne Mezopotámie a Ctesiphon. Zde během bouřky v jeho stanu byl zasažen bleskem a zabili (Vopisk „Kar, Karin a Numerianus“, 5, 7, 8).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.