Skip to main content

Cantillation

v hebrejském synagoga uctívání recitative výkonu pasáží z Bible. Charakteristickým znakem K. je vyjádření textu dlouhým žalostným zpěvem; rytmus je určen gramatikou. a logické. akcenty textu. Důležité vyjádření. význam je prostý melodický. Otočí uprostřed a na konci fráze, někdy na začátku; mezi nimi dominuje panství, někdy podléhá okrasnému "zpívání". Obecně platí starobylé hebrejské. Náboženské melodie jsou v blízkosti gregoriánského chorálu. K. je znám již od starověku. O tom říká Philo z Alexandrie (umírá 45-50 nl), je to zmíněno v Novém zákoně. Již ve starověku (. Ca 900) byl dobře vyvinutý, a je nyní běžně používaný systém značení K. vyraženými na text (nar nevmennoy notaci neumes cm.); Tvrzení K. je také předáváno v ústní tradici.
Literatura : Rosowsky S., Kantilizace Bible. N.Y., 1957; Spector J., Význam Samaritonu Neumes ..., "Studia musicologica", VII, 1965. A. M. Yampolsky.

Hudební encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie, sovětský skladatel. Ed. Yu V. Keldysh. 1973-1982.