Skip to main content

Kantigas

(španělský, Cantigas) - žánr Španělska. sekulární a duchovní písně s texty na pl. Galicijský přístav. dialekt, který dosáhl nejvyššího vývoje ve 13. století. , během vlády krále Alfonse X Kastilie. K., zřejmě byly vytvořeny pri. básníků a hudebníků. V dec. b-kah a archivy Španělska, Portugalska a Itálie jsou uloženy rukopisy obsahující záznamy. počet takových skladeb. Ze sekulárních K. se dostaly pouze texty. Záznamy duchovních K. - chvályhodné písně na počest Panny Marie, z nichž je celkově více než 400 známých, - obsahují melodie. Společným rysem K. je střídání pasáží provedených zpěvákem a sborem. Melodie K. jsou různorodé - sborový sklad, jako jsou melodie truubadů, nar. písně a tance. V melodii a ve formě K. (virele, rondo, atd.), Vliv francouzských vlivů. hudba. V oddělení. K. se používá s novými textovými melodiemi staršího původu.
Literatura : Lopes FF, A msica das "Cantigas di Santa Maria" "" Brotyria“, XL, 1945, Guerrero Lovillo J., Las Cantigas, Madrid, 1949.

Encyklopedie Music - M. : Sovětský encyklopedie, sovětský skladatel Ed V. Keldysh 1973-1982

-