Skip to main content

Kankles

litas. strunné oškubané muze. nástroj s tělem ve tvaru křídla. Celkem pro. 800-900 mm. Lotyština je příbuzná. kokle, východ. kanále, karelo-fin. kantele a rus. guslami pterygoid typu. Původ K. se datuje do starověku. Starověký K. měl duté tělo, 4-5 strun. V budoucnu se sbor začal slepovat z oddělení. desky a počet řetězců se zvýšil na 25; nejběžnější byly 5-10-stringové nástroje. Ladění řetězců je diatonické. Během hry je K. držen na klíně s širokou stranou vlevo, prsty nebo nehty pravé ruky (někdy s plectrem) jsou propíchnuty strunami a levými prsty je mufle; hrajte a oběma rukama. Používá K. jako sólový a souborový nástroj. Provádí se tancem. a melodie písní (včetně sutartinu). K. - jedna z nejoblíbenějších múz. nástrojů litevských občanů. V Sově. Byla vytvořena rodina zdokonalených K. - prima, basa a kontrabas. Tyto nástroje se používají. arr. v konc. sólo, soubor a orchestrální praxe.
K. A. Vertkov.

Hudební encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie, sovětský skladatel. Ed. Yu V. Keldysh. 1973-1982.