Skip to main content

BERNGARD

Král Itálie v letech 813-818. Son Pinina, mysl. 818. Po roce 817, strýc Bernhard, císař Ludvík I Spravedlivý, prohlásil svého syna a ko-regenta syna Lothara, Bernhard byl rozhořčený a začal se připravovat na válku. Ale nedokázal získat dostatečnou sílu pro válku s Franky. V roce 818, po obdržení záruky úplné bezpečnosti, Bernhard a jeho přátelé přišli k císaři v Chalonu. Ludovik nařídil svým vazalům, aby soudili synovce. Deklarovali ho jako rebel a odsoudili k smrti, Louis se neodvážil potvrdit tento rozsudek, ale souhlasil s tím, že slepí Bernharda. Poprava byla provedena v dubnu 818 s takovou krutostí, že Bernhardt zemřel o dva dny později.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.