Skip to main content

Bermuda Iii

King of Leon (Španělsko), který vládl v 1028-1037 GG. Syn Alphonse v. J .: sestra hraběte hraběte Garcia, mysl. 1037 V roce 1034 začal král Navarra Sancho světová válka s Bermudo kvůli příhraničních oblastech, a porazil ho v krátké době získala veškerou království León, kromě Haliče. V roce 1037, po smrti Sancho, Bermudo obnovil válku se svými syny Ferdinandem a Garcíí. Na řece Carrion v údolí Tamaru došlo k krvavé bitvě. Bermudo, s mladistvou odvahou, se vrhl dopředu a byl zabit ústy. S ním přestala mužská linie dynastie León.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.