Skip to main content

Bermudy II

král Leona (Španělsko), který vládl v letech 982-999. Syn Ramiro P. J .: Major, mysl. 999 Bermudo se stal králem, když se zbavil svého synovce Ramirovi II. Trpěl dnu, takže nemohl chodit ani jet. Ve svých kampaních nosil na nosítkách. Byl to inteligentní muž, pokorný a spravedlivý vládce, který se stará o podnikání. Ale tyto ctnosti nemohly v zemi posilovat sílu a lidé poslouchali pouze ruku, která držila meč pevně. Během celé doby Bermudovy vlády se vzpoury šlechticů nezastavily a vyzývají Araby, aby si pomohli sami.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.