Skip to main content

Aristodemus, král Sparta

Spartanský král Heraklidů, který vládl na počátku století xI. BC syn Arigtomakh. Herodotus oznamuje, že Aristodémus přivedl Doriany do zemí Laconie. Po malém čase porodila Argejova manželka Argeya dvě dvojčata. Podle legendy byla dcerou Auttesion, syn Tisameny, posledního achaeanského krále v Laconia. Poté, co Aristodes viděl děti se svými oči, onemocněl a zemřel (Herodotus: 6; 52).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.