Skip to main content

Archelaus, egyptský král

Egyptský král v roce 56 př.nl Pompeje umístil Archelaus jako kněz v Komanech. Když se v roce 57 př.nl stal Aulus Gabinius v Sýrii proconsul, přišel také Archelaus, doufal, že se zúčastní přípravy na Parthskou válku. Ale protože Senát mu to nedovolil, Archelaus tento úmysl opustil. Stalo se, že právě v tomto okamžiku, Egypťané vyloučen XII Ptolemaios, Kleopatřina otce a jeho dcera, starší sestra Kleopatry, která se konala království. Vzhledem k tomu, královský původ hledali manžela pro ni, pak nabídla jí Archelaus zprostředkovatelé sebe, prohlašovat, že on byl syn pontského krále Mithridata Eupator. Jeho návrh byl přijat, ale panování měl pouhých šest měsíců: snížení Ptolemaia na trůně Gabinius ho zabil v nějaké potyčce (Strabo: 12, 3, 34).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.