Skip to main content

Antioch XIII asijské, král Syrský

King of Sýrii od Seleucid, který vládl v 69 - 64 let. BC Syn Antiochus x a Selena (Kleopatra V). Antiochus byl vychován v Asii, a proto dostal jeho přezdívku. Zatímco římský vojevůdce Lucullus sleduje pontskou král Mithridates, který utekl do Tigranes, Antiochus byl schopen se dostat do Sýrie, a Syřané ochotně přijal ho jako krále. Později Lucullus Antiochovi nepopřel právo vlastnit dědičná království. Ale jeho nástupce Pompey řídil Antiochus Sýrie království, přestože nespáchal žádný přestupek proti Římanům. Pompey řekl, že jakmile Seleucids byli vyhnáni Tigran, pak Sýrie by měla oprávněně vládnout Římany, vítěze Tigranes. Tak byla Sýrie proměněna v římskou provincii (Appian: 11, 49, 70).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.