Skip to main content

Antioch xI Philadelphia, král Syrský

syrský král Seleucid, který vládl v 94 Bc. Syn Antiochus VIII Grip Po smrti svého bratra, V. Seleucus, Antiochus šel do války proti Antiochus Pobožného X, ale byl poražen a zabit všechny hostitele (Josephus :; 13, 13, 4 „starožitnosti Židů“).

Všichni monarchové světa. - Akademik, 2009.