Skip to main content

Antioch iI THEOS, král Syrský

syrský Seleucid král, který vládl v letech 261-247. BC Syn Antiochus a Soter. Rod. v roce 286 př.nl, mysl. 246 př.nl: 1. Laodike; 2) Berenice, dcera egyptského krále Ptolema II. Podle filharchského svědectví byl Antiochus já opilý opilý, byl zřídka střízlivý a rozhodoval se o všech svých záležitostech opilým. Veškeré vedení svěřilo své milovníky, bratry Aristu a Themisona. Stejný historik hlásí kampaň proti Antiochus tráckých Galy, a obležení Byzantium it (Droysen: 3, 2, 1). Jeho přezdívka ("bůh") Antiochus obdržel od obyvatel Miletus, že zničil svou tyranii. První manželství se oženil s Laodikem, ale rozvedl ji, aby si vzal Berenice, sestru egyptského krále Ptolema III. V odvety Laodike otrávil krále (Appian: 11, 65). Zaslané vrahy zabil Berenického syna. Sama se skrývala v pevnosti Daphne, ale přívrženci bývalé královny zajali pevnost a zabili Berenice. V posledních letech panování Antiochus začal rozpad státu seleucidů. 250 B. C. Baktrie oddělen od něj, kde pravidlo stal Dadot, a 247 g - Parfia krále, který byl Arsiak (Droĭzen: 3, 2, 1).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.