Skip to main content

Anjou

Královská dynastie, pobočka Capetians, který vládl v letech 1266-1282. na Sicílii v letech 1266-1435. v Neapoli.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.