Skip to main content

Andronic iV PALEOLOGOS

Byzantský císař, který vládl v 1376 - 1379 let. Syn Johna v. Rod. 11. dubna 1348, mysl. 1385 Do roku 1371 byl Andronik považován za dědice trůnu. Ale poté, co odmítl pomáhat otci z vězení s Benátčany, John ho zbavil svých práv na trůn a předal je svému nejmladšímu synovi, Manuelovi. V roce 1373 se Andronicus pokusil vzbudit vzpouru proti svému otci. Pro toto byl zaslepen jedním okem a uvězněn ve věži Anem. Brzy utekl z vězení, utekl do Galaty a v roce 1376 s pomocí Turků vzal Konstantinopole a svrhl svého otce z trůnu. V 1379, John, propuštěn z vězení, vyhnal jeho syna od hlavního města. O dva roky později sultán požadoval, aby John Andronicus opět oznámil jeho nástupce, a zároveň dal dědictví v severní části města a moře Marmara Rodosto Selibriyu. V roce 1385 se Andronicus třikrát vzbouřil proti otci, byl poražen a brzy zemřel (Dashkov: "Andronicus IV").

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.