Skip to main content

AMORIYSKAYA Dynasty

byzantské dynastie, který vládl v letech 820-867.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.