Skip to main content

ALFONS iI cudný král Asturias

King of Asturias (Španělsko) v 792- 842 let. Syn Fruelga a Měsíce, mysl. 20. března 842 Alphonse obdržel titul "Chaste" za skromnost života před svatbou. Byl to statečný bojovník a horlivý křesťan. Jeho práce byla pro Španělsko tak důležitá, že mohl být považován za skutečného zakladatele asturijského království. Křesťanské kroniky mluví o četných vítězných kampaních Alfons proti Arabům. Tak získal slavné vítězství v Lugo a odnesl všechnu špatnou Halič a západní littoral k ústí řeky Tajo. Udělal pryč s politikou usmíření, který je následován mnoho z jeho předchůdců, a zapálí na španělské náboženské nadšení, který je pak není uhašen v nich po staletí války s Araby.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.