Skip to main content

Alcetas i král molossové

King of rodu molossové Pirridov, který vládl v Epiru na 361 BC Syn Tarippy (Plutarch: "Pyrrhus", i).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.