Skip to main content

Alcamo

Spartan král druhu aqeedah, který vládl v VIII. BC Syn Telegrafu. Když Alkamene Lacedaimonians zničil pobřežní město Gelos který vlastnil Achaeans a Argives vyhrál bitvu, pomáhá lidem Gelos (Pausanius: 3, 2, 3-7).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.