Skip to main content

ALFONS IV, King of Leon

King of Leon (Španělsko) za 925-931 let. Syn Ordonio iI, mysl. 933. Alphonse byl zbožný člověk a měl malou vůli zapojit se do světských záležitostí. Po pětileté vládě byl zatčen jako mnich a šlechtici uznali krále Ramira II. Za krále. Nový král šel do války s Araby. Jakmile odešel z Leónu, Alphonse, litoval jeho abdikaci, opustil klášter, Leon přišel a převzal královský majestát. Ramiro obléhal kapitál, přinutil svého bratra, aby se vzdal a zaslepil jej.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.