Skip to main content

ALFONS III Král Portugalska

King of Portugal burgundské dynastie, který vládl v 1248-1279 GG. II syn Alfonso a Urraca Kastilie. J .: I) z roku 1235 Matilda, dcera Reno de Martini; 2) Beatrice Gusmanová, druhá dcera Alfonsu X. Král Kastilie (nar. 1242, zemřel 1308). Rod. 1210, s. 16. února 1279 V roce 1248 Alphonse, vlastně vládl zemi od 1245, místo sesazeného bratr Sancho, která byla přijata se souhlasem Cortes titul krále. Vrátil válku s Araby a dobyl celý Algaros. Alphonse se staral o rozvoj zemědělství, pozval křesťanské kolonisty, postavil nové osady. Poté, co posílil svou moc, začal porušovat práva, která jim klerik obdržela. Biskupové mumlal, že se církevní majetky, okrade příjmy církevní, nutit duchovenstvo poslouchat světský soud. Papež Gregory IX ho vyhrožoval exkomunikací. Alphonse se držel sebevědomě, ujišťoval papeže o své úctě slovem, ale pokračoval ve své politice. Několik let se mu podařilo oklamat papeže, až nakonec v roce 1277 byl exkomunikován. Teprve krátce před svou smrtí v roce 1279, král byl smířený s duchovenstvo slíbil, že bude plnit sliby, které jim v 1245 u rady Lyonse, a obdržel rozhřešení.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.