Skip to main content

ALFONS já, král Aragona

Král Aragona a Navarra v letech 1104-1134. Syn Sancho i. J .: Královna Kastilie Urraca, dcera Alphonse VI. (Nar. 1082, zemřela roku 1126), mysl. 1134 V roce 1114 převzal Alfonz pevnost Tudela a stal se ji pevností Aragonese v povodí Ebro. Poté s pomocí rytířů, kteří přišli z jižní Francie, lámal v několika bitvách muslimů a po sedmi měsících obléhání ze dne 18. prosince 1118 vzala Zaragoza, pevnost a muslimskou vládou v severním Španělsku. Zachycení tohoto města pro Aragona mělo stejný význam jako toledo pro Kastiliány. Potom se nic nedotklo rozšíření státu v jihovýchodním směru. Alphonse přesunul svůj kapitál do Zaragozy a v roce 1120 dal další porážku Arabům v Kutandě. V roce 1126 je porazil poprvé u Arinsolu poblíž Luceny a dosáhl pobřeží Středozemního moře. Současně musel bojovat se svou ženou, kastilskou královnou Urracou. V roce 1127 opustil Kastilie ve prospěch nevlastního syna Alphonse VII. Krátce před jeho smrtí v září a 34, Alfons utrpěl vážnou porážku u Fraga. Byl tak zarmoucen, že se onemocněl a zemřel. Být bezdětný, odkázal své království palestinským rytířským rozkazům.

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.