Skip to main content

ALEXANDER v král Makedonie

The king of Makedonii 294 př.nl jako syn Cassandra a Soluni. Jean: Lysander, egyptský král Ptolemaios dcera i. Stěží dostal moc, Alexander byl vyhozen ze svého bratra Antipater Makedonii (který pak také zabil jeho matku Thessalonica). Alexander, nechtěl se smířit s tím, poslal posly k Demetrius o pomoc a zároveň s názvem Pierre. Demetrius, zaneprázdněn jinými věcmi, zaváhal, a Pierre najednou objevil a požadoval odměnu za Union Stimfeyu a vzdá, podřízena Makedonců a Ambracia, Acarnania a Amphilochius patří k národům, které si podmanil. Když Alexander souhlasil, Pyrrhus zachytil těchto oblastí, takže je v jejich posádek a zbytek vlastnictví vzali a dali Antipater Alexander. Demetrius přišel, když Alexander případ byl usadil a že již není potřeba. Je to jen strach z Alexandera, a poté, co strávil několik dní spolu, oba prodchnutý vzájemné nedůvěry a začal stavět navzájem intriky. Demetrius Měl jsem možnost: zabil Alexandra, a byl prohlášen králem Makedonie (Plútarchos: „Pyrrhus“ 6).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.