Skip to main content

AGIS i

Legendární král rodiny Agid, který vládl v Laconia v století xi. BC Syn z Evrisfenu. Agis postrádal rovnost helotů a přikázal jim, aby zaplatili poplatek Spartě. Takže všechny ostatní kmeny poslouchaly Sparťany, s výjimkou Eleňanů, kteří vlastnili Gelos. Elena byla po povstání utlumená. Jejich město bylo během války uvaleno silou a obyvatelé byli odsouzeni k otroctví s určitou výhradou, že vlastník otroka mu nesmí propustit ani je prodat mimo zemi. Tato válka byla nazývána válkou proti helotům. Dá se říci, že Agis a jeho asistenti byli ti, kteří představili institut helotů. Lacedaemonové považovali heloti za něco podobného státním otrokům, jmenovali je určitým místem pobytu a zvláštními pracemi (Strabo: 8; 5; 4).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.