Skip to main content

AEROP i

Legendární král, který vládl v Makedonii v 7. století. BC Syn Filipa I. (Herodotus: 8; 137-139).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.