Skip to main content

Admetos

král rodiny Pyrrhus, který vládl nad jestřábi (Epirus) ve století v. BC Admetos jednou řešit jakési žádosti Athéňané, ale byl opovržlivý odmítnutí Themistocles, který byl tehdy na vrcholu moci ve státě. Od té doby se Admet na něj zlobil a bylo jasné, že se bude pomstít, kdyby se Themistocles dostal do rukou. Nicméně, když Themistocles, vyhnán z Řecka, všichni pronásledováni a loveni na patách, přišel s prosbou o Admetus, ho stále vzal pod svá ochranná křídla a pomohl k přesunu do Makedonie (Plútarchos: „Themistocles“).

Všichni monarchové na světě. - Akademik. 2009.